Mã Trường

Mã Trường

Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode : Cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng
7.20.2024

Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode : Cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng
  • Sách
  • Bùi Quốc Bảo.
    Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode : Cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng / Bùi Quốc Bảo ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2019.
    212 tr, Minh họa, bảng.; 27 cm.
  • 9786048230555