Mã Trường

Mã Trường

Sai số và bình sai trong trắc địa
5.29.2024

Sai số và bình sai trong trắc địa
  • Sách
  • Vũ Thặng.
    Sai số và bình sai trong trắc địa / Vũ Thặng ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2016.
    283 tr, Hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048219437