Mã Trường

Mã Trường
photo-240

Quy trình & Biểu mẫu

Quy trình, biểu mẫu gởi bài viết đăng trên Tạp chí “Khoa học & Đào tạo” STU

Cập nhật 17/04/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Tạp chí “Khoa học & Đào tạo” STU có nhiệm vụ công bố những kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường giới thiệu thành tựu khoa học mới thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học ứng dụng, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, kinh tế và quản trị, thông tin các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tạp chí được xuất bản 02 số/năm, số 01 xuất bản vào tháng 7, số 02 xuất bản vào tháng 12.

 

QUY TRÌNH VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ

CÁC BIỂU MẪU

- Hướng dẫn trình bày bài báo khoa học  

- Phiếu thông tin tác giả

- Mẫu nhận xét của phản biện

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.