Mã Trường

Mã Trường
photo-240

Quy định

Quy định đăng bài trên Tạp chí

Cập nhật 16/04/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Tạp chí Khoa học và Đào tạo (Journal of Science & Education - JSE) của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) là diễn đàn khoa học và giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đăng tải các công trình nghiên cứu các bài tổng quan trong lĩnh vực: Điện tử, Viễn thông, Điện công nghiệp, Tự động hóa, Cơ khí chế tạo, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật công trình, Xây dựng, Công nghệ thực phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm, Mỹ thuật công nghiệp, Thiết kế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Khoa học cơ bản và các lĩnh vực liên quan khác.

I. Yêu cầu về nội dung của bài viết và tạp chí
Các bài gởi đăng phải có nội dung khoa học và chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác. Ngoài ra phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
     1. Bài gởi đăng phải là kết quả từ công trình nghiên cứu khoa học đã được đánh giá, nghiệm thu;
     2. Kết quả nghiên cứu của luận văn, luận án được bảo vệ thành công; 
     3. Các bài viết tổng hợp, phân tích có nội dung khoa học mới;
     4. Cuối bài viết ghi thông tin về tác giả: Học hàm, học vị, chức vụ công tác, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

II. Yêu cầu về hình thức của bài viết
Bài viết phải tuân thủ theo định dạng quy định. Bài viết dài tối đa 10 trang bao gồm tài liệu tham khảo. Định dạng chung của bài gởi đăng như sau:
     1. Bài viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên Word, font  Arial (Unicode); cỡ chữ 10; trên khổ giấy A4; lề trên: 2,7 cm, lề dưới 3 cm, lề trái: 3cm, lề phải: 2,5cm; cách dòng 1.15; cách đoạn:   spacing Before 6pt;
     2. Nội dung bài viết cô động, súc tích, theo cấu trúc của bài báo khoa học; Không quá 10 trang đánh máy (bao gồm cả bảng biểu, hình vẽ, chú thích, tài liệu tham khảo và phụ lục); Trường hợp đặc biệt Ban biên tập sẽ xem xét riêng.

III. Quy chuẩn các thành phần nội dung của bài viết
     1. Tên bài viết (Title): Tên bài viết có độ dài vừa phải, thường từ 10 – 15 từ, phản ánh trực tiếp nội dung của bài viết. Tên bài viết phải viết chữ in hoa, chữ đậm, canh giữa trang.
     2. Tóm tắt bài viết (Abstract): Phần tóm tắt có độ dài từ 150 đến 200 từ, bao gồm các thành phần quan trọng xác định nội dung bài viết: Mục đích, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và kết luận chính của tác giả, phản ánh đầy đủ các kết quả và ý cơ bản của bài báo. Phần tóm tắt gồm 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh.
     3. Từ khóa (Keywords): Tác giả đưa ra khoảng 5 đến 6 từ khóa của bài viết theo thứ tự alphabet. Từ khóa là những từ mà bài viết đó cho là quan trọng đối với nội dung nghiên cứu đặc trưng cho chủ đề của bài viết đó.
     4. Giới thiệu (Introduction): Phần này giới thiệu sơ bộ tổng quan lĩnh vực chung mà nghiên cứu này là một bộ phận; tính cần thiết và cấp bách của chủ đề nghiên cứu; các vấn đề mà nghiên cứu sẽ giải quyết; những đóng góp của đề tài nghiên cứu về lý luận và thực tiễn mà đề tài dự kiến đạt được…
    5. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (Theoretical framework and Methods): Phần cơ sở lý thuyết nêu các nội dung lý luận làm nền tảng cho nghiên cứu, qua đó đề xuất khung lý thuyết cụ thể liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu của đề tài. Phần phương pháp nghiên cứu chỉ rõ tiến trình nghiên cứu và các phương pháp, công cụ sử dụng trong nghiên cứu như dữ liệu và cách thức thu thập và xử lý dữ liệu; mô hình và cách thức tổ chức phân tích để giải quyết các vấn đề nghiên cứu đặt ra; và cách thức mà đề tài kết nối những phát hiện của nghiên cứu và các đề xuất, hàm ý chính sách (nếu có).
     6. Kết quả và thảo luận (Results and Discussion): Phần kết quả nghiên cứu trình bày tóm tắt những kết quả nghiên cứu rút ra từ việc phân tích dữ liệu và các suy luận logic. Dữ liệu được trình bày theo bảng biểu, đồ thị, hình vẽ v.v… Những số liệu và bảng biểu tự chúng đã trình bày đầy đủ thông tin mà không cần phải giải thích thêm bằng lời. Phần thảo luận cho biết các nhận định của tác giả về sự khác biệt của kết quả nghiên cứu của đề tài so với các nghiên cứu cùng lĩnh vực nhằm cho thấy các đóng góp của nghiên cứu vào tri thức khoa học ở các mặt lý luận và/ hoặc thực tiễn cũng như những hạn chế của nghiên cứu. Tác giả có thể đề xuất những nghiên cứu trong tương lai để làm sáng tỏ những vấn đề còn hạn chế trong kết quả nghiên cứu của mình.
    7. Kết luận và (hoặc) gợi ý chính sách (Conclusions and policy implications): Phần này đưa ra các kết luận ngắn gọn rút ra trực tiếp từ kết quả của nghiên cứu. Đồng thời, phần này Tác giả cũng có thể nêu các gợi ý chính sách và kiến nghị giải pháp dựa trên chính kết quả của nghiên cứu.
     8. Tài liệu tham khảo (Reference): Liệt kê tất cả tài liệu đã trích dẫn trong bài viết. Tài liệu tham khảo cần được trình bày theo tiêu chuẩn Harvard. 

IV. Điều kiện bài báo được đăng trên tạp chí
     1. Nội dung bài báo thuộc các lĩnh vực của tạp chí và chưa được công bố trên các Tạp chí khác.
     2. Bài báo đã được đánh giá và thông qua phản biện độc lập; đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến đóng góp (nếu có) của phản biện, Ban biên tập và Ban thư ký.
     3. Được 2 phản biện, ban biên tập và Tổng biên tập đồng ý cho đăng và được tác giả xác nhận về nội dung, hình thức trình bày bài viết.
     4. Trong trường hợp đặc biệt Tổng biên tập sẽ quyết định cho phép đăng.

V. Thể lệ gởi và nhận bài viết
     1. Tác giả gởi cho tòa soạn 01 bản in chính thức và gởi kèm tập tin (file) thông qua Ban thư ký. Cuối bài viết ghi rõ họ tên, học vị, chức danh, địa chỉ liên hệ (có số di động và địa chỉ email), đơn vị công tác để liên lạc, trao đổi thông tin. Tòa soạn không gởi lại tác giả bản thảo và các thông tin có liên quan nếu bài không được chọn đăng và Tổng biên tập sẽ phản hồi lý do nếu bài không được đăng.
     2. Bài viết có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, hoặc qua email, hoặc qua phần mềm quản lý của Tạp chí;
     3. Địa chỉ gởi bài viết: Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học (QLKH & SĐH), Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn; 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.  Điện thoại: 028 38505520 – 206, Email: tapchikhoahocdaotao@stu.edu.vn
     4. Tòa soạn nhận bài viết của tác giả liên tục trong năm, tiến hành phản biện, trình duyệt danh mục bài và danh sách cán bộ mời phản biện cho từng số theo thứ tự ưu tiên đã quy định.

BAN BIÊN TẬP

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.