Mã Trường

Mã Trường

Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu : Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng
4.14.2024

Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu : Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng
  • Sách
  • Nguyễn Đức Thiềm.
    Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu : Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    411 tr, Minh họa, bảng.; 27 cm.
  • 9786048231583