Mã Trường

Mã Trường

Quy hoạch đô thị : Giáo trình dành cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc
5.19.2022

Quy hoạch đô thị : Giáo trình dành cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc
  • Sách
  • Phạm Hùng Cường.
    Quy hoạch đô thị : Giáo trình dành cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc / Phạm Hùng Cường ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2021.
    172 tr, hình vẽ, bảng.; 24 cm.
  • 9786048243463