Mã Trường

Mã Trường

Đấu thầu trong xây dựng
5.19.2022

Đấu thầu trong xây dựng
  • Sách
  • Bùi Mạnh Hùng.
    Đấu thầu trong xây dựng / Bùi Mạnh Hùng ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2019.
    416 tr, 24 cm.
  • 9786048228170