Mã Trường

Mã Trường

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu
8.12.2022

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu
  • Sách
  • Vũ Minh Tuấn.
    Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu / Vũ Minh Tuấn ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    200 tr, minh họa.; 21 cm.
  • 9786048232788