Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

CN. Trịnh Kiều My

CN. Trịnh Kiều My

Thư ký khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
 • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: my.trinhkieu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán doanh nghiệp
  • Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh