Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Đàm Tấn

ThS. Nguyễn Đàm Tấn

Giảng Viên chính

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Cơ điện tử
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: tan.nguyendam@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Nhập môn công tác kỹ sư.    
   Kỹ thuật điều khiển tự động.
   Trang bị điện trong máy công nghiệp.
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (1 đề tài).
  Thực Tế
  • Sửa chữa máy công cụ.    
   Giám sát, kiểm định hệ thống ME của các công trình xây dựng.
   Thẩm định thiết kế các hệ thống ME.
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Kỹ sư Hệ thống Điện (1973 – 1978).    
   Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy (1982 – 1987).
   Thạc sĩ Cơ khí (1993 – 1995).