Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

ThS. Lê Tấn Tín

ThS. Lê Tấn Tín

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: tin.letan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Truyền động điện
   Điện tử số
   Mạch điện tử
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Bài báo khoa học thứ I đăng trên kỷ yếu hội nghị tự động hóa công nghiệp và truyền thông lần 9 (Stability maglev train based on fuzzy controller ).
   Bài báo khoa học thứ II đăng trên hội nghị khoa học và công nghệ giao thông vận tải lần IV 2018.
   Đề tài: “Thiết kế và chế tạo thiết bị phục hồi chức năng khớp gối”.
    
  Thực Tế
  • Thực hiện các giải pháp tự động hóa trong máy móc, dây chuyền sản xuất
   Tham gia Chế tạo và chuyển giao thang máy nâng hàng cho công ty giao hàng tiết kiệm. 
   Tham gia chế tạo hệ thống giải nhiệt khuôn đúc nhôm chuyển giao cho Nidee Tosok
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Học Đại Học Tại Trường: Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
   Học Thạc Sĩ Tại Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải