Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

ThS. Huỳnh Ngọc Hiệp

ThS. Huỳnh Ngọc Hiệp

Giảng Viên chính

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ thuật cơ khí
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: hiep.huynhngoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Công nghệ chế tạo máy.
   Máy công cụ.
   Thiết kế truyền động cơ khí.
    
  Thực Tế
  • -    Gia công chi tiết máy.
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sỹ ngành Công nghệ chế tạo máy 1995
   Kỹ sư cơ khí 1979