Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

ThS. Lê Nguyên Trình

ThS. Lê Nguyên Trình

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ thuật điện
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: trinh.lenguyen@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Điện tử công suất    
   Vi xử lý và vi điều khiển    
   Mạng công nghiệp
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Máy lạnh inverter    
   Điều khiển động cơ không đồng bộ dùng phương pháp dtc
    
  Thực Tế
  • Thiết lập hệ scada cho các trạm trộn nhựa đường    
   Thiết lập hệ scada cho trạm trộn cấp phối đá     
   Thiết lập các hệ năng lượng mặt trời
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Kỹ Sư Tại Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố HCM
  • Thạc Sỹ Tại Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố HCM