Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

ThS. Phạm Văn Thắng

ThS. Phạm Văn Thắng

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Cơ Điện Tử
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: thang.phamvan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • PLC, Robot Công nghiệp, Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí.
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Robot công nghiệp và Tự Động Hóa.
  • Trang thiết bị phục vụ giảng dạy thí nghiệm ngành Cơ Điện Tử.
  Thực Tế
  • Tham gia thực tế nhà máy theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm khoa.    
   Xây dựng phòng thí nghiệm Tự động hóa.
   Tham gia các lớp học chuyển giao các thiết bị công nghiệp phục vụ đào tạo: như robot công nghiệp hãng ABB.
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Từ 1997 đến 2002: Học đại học tại trường Đại học Bách Khoa HCM.
   Từ 2004 đến 2006: Học cao học tại trường Đại học Bách Khoa HCM.