Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

ThS. Huỳnh Long Triết Giang

ThS. Huỳnh Long Triết Giang

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Cơ điện tử
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: giang.huynhlongtriet@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Robot – Y sinh 
  • Lập trình ứng dụng.
  • Công nghệ số.
  Nghiên cứu khoa học
  • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Thiết bị phục hồi chức năng khớp gối.
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học. (Năm tốt nghiệp 2014)
   Cao học. (Năm tốt nghiệp 2017)