Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

TS. Nguyễn Quốc Cường

TS. Nguyễn Quốc Cường

Phó trưởng khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Công nghệ chế tạo máy
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: cuong.nguyenquoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Công nghệ chế tạo máy
  • Cơ học ứng dụng
  • Quản lý sản xuất
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Chất lượng bề mặt gia công
  • Kỹ thuật thu bụi sản xuất
  • Kỹ thuật bảo hộ lao động
  Thực Tế
  • Một số phương pháp gia công chính xác cao
  • Kỹ thuật giám đinh máy, dây chuyền sản xuất
  • Đo và đánh giá thông số môi trường sản xuất
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học bách khoa Hà nội, ngành Công nghệ chế tạo máy.
  • Nghiên cứu chuyên sâu, Đại học vật liệu và chế tạo máy, Paris, Pháp.
  • Tiến sĩ, ngành Công nghệ chế tạo máy, Đại học bách khoa Hà Nội.