Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

ThS. Trần Trung Lê

ThS. Trần Trung Lê

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kỹ thuật Cơ Điện Tử
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: le.trantrung@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Nguyên lý máy; Chi tiết máy; Công nghệ CAD/CAM/CNC.
  Thực Tế
  • Thiết kế khuôn mẫu, gia công chi tiết máy.
   Đào tào và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp cử nhân CN Chế Tạo Máy - Trường Đại Học Bách Khoa năm 2005.
   Tốt nghiệp thạc sỹ Kỹ thuật Cơ Điện Tử - Trường Đại Học Bách Khoa năm 2014.