Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Thái Nho

ThS. Nguyễn Thái Nho

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Khoa học máy tính
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: nho.nguyenthai@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Lập trình nhúng
   Trí tuệ nhân tạo – máy học 
   Robot – giao tiếp người máy
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nhận dạng biên ảnh – Camera thông minh.
   Nhận diện đối tượng từ xa.
   Robot vượt địa hình.
    
  Thực Tế
  • Nhận dạng biên ảnh – Camera thông minh.
   Nhận diện đối tượng từ xa.
   Robot vượt địa hình.
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học chuyên ngành tin học.
   Chuyên viên công nghệ thông tin.
   Thạc sĩ ngành khoa học máy tính.