Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách GVHD Đồ án môn học 1 - Hệ ĐH khóa 2019

Cập nhật 09/03/2022 - 11:21:03 AM (GMT+7)

    VPK thông báo đến sinh viên hệ Đại học khóa 2019 và các khóa trước, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách Giáo viên hướng dẫn Đồ án môn học 2, sinh viên Download Tại đây

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày 10/ 03/ 2022

- Thời gian kết thúc: Ngày 07/ 07/ 2022

- Sinh viên các khóa cũ đã đăng ký làm lại Đồ án liên hệ gấp VPK.

VPK Điện - Điện tử, ngày 09/ 03/ 2022