Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

V/v học lại các môn TN-TN do khoa Điện-điện tử phụ trách-Hệ chính quy

Cập nhật 10/12/2009 - 12:10:55 PM (GMT+7)
         Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên hệ Cao đẳng, trung cấp các khóa đã đăng ký học lại các môn TN-TH dưới đây cần liên lạc gấp về khoa Điện - điện tử để được bố trí ôn tập và thi lại ( Gặp Thầy Thùy, email: nvuthuy@gmail.com ):

    - TH điện (CDT08,07,06,05)
    - TH điện 1(CDT04, DDT04,VT04, TH04)
    - TH điện tử 1(CDT04, DDT04,VT04, TH04)
    - TN kỹ thuật đo(CDT04)
    - TH điện tử (CDT08,07,06,05)
    - TH điện tử (DDT08,07,06,05)
    - TH điện tử (VT08,07,06,05)
    -TH Quấn dây (DCN107,106)

Thời hạn: đến hết ngày 20/12/2009

VPK Điện - điện tử, ngày 10 tháng 12 năm 2009