Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thông báo V/v đăng ký học lại TH-TN-ĐA đợt 4 - Hệ HCĐH

Cập nhật 04/01/2010 - 04:35:36 PM (GMT+7)
            Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khoá 308, 307, 306- Hệ hoàn chỉnh Đại học ngành Điện - điện tử và điện tử viễn thông thời gian đăng ký học lại

Thời gian đăng ký: Từ ngày 04/ 01/ 2010 đến ngày 09/ 01/ 2010

Địa điểm: Tại Văn phòng khoa Điện - điện tử C.111

Lệ phí học lại: 200.000 đ/môn học

Danh sách các môn:

       + Ngành Điện - điện tử: TN PLC, TH Tin học chuyên ngành, Đồ án Điện - điện tử 1.

       + Ngành Điện tử Viễn thông: TH Tin học chuyên ngành, TN Vi điều khiển,TN Vi xử lý, TN Điện tử, Đồ án Điện tử viễn thông 1.