Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thời khoá biểu Đồ án Điện - điện tử và Điện tử viễn thông

Cập nhật 06/01/2010 - 02:36:00 PM (GMT+7)
            Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên hệ Hoàn chỉnh đại học ngành Điện - điện tử và Điện tử viễn thông các lớp DDT308, VT308 và sinh viên làm lại lịch gặp giáo viên hướng dẫn môn Đồ án Điện - điện tử ( đối với ngành Điện - Điện tử ) và Đồ án Điện tử viễn thông ( đối với ngành Viễn thông ). Thời gian bắt đầu từ ngày 07 tháng 01 năm 2010 đến ngày 06 tháng 03 năm 2010.

Lịch gặp giáo viên hướng dẫn môn Đồ án Điện - điện tử : sinh viên download TẠI ĐÂY

Lịch gặp giáo viên hướng dẫn môn Đồ án Điện tử Viễn thông: sinh viên download TẠI ĐÂY