Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

V/v Đăng ký thi lại các môn lý thuyết - ĐH, CĐ, TC_ Hệ chính quy tập trung

Cập nhật 01/02/2010 - 10:32:10 AM (GMT+7)
           Văn phòng khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh còn nợ các môn lý thuyết thuộc các học kỳ 1, 3, 5, 7  Hệ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp thuộc các khoá _ Chính quy tập trung thời gian đăng ký thi lại:

Thời gian: Từ ngày 01/ 02/ 2010 ( thứ hai ) đến ngày 03/ 02/ 2010 ( thứ tư )

Địa điểm: Tại P. Đào tạo

Đề nghị sinh viên theo dõi danh sách các môn đăng ký thi lại trong đợt đăng ký này tại bảng tin P. Đào tạo.