Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thông báo về Tổ chức lể trao bằng tốt nghiệp cho SV hệ ĐH, CĐ, TC và HCĐH

Cập nhật 11/11/2009 - 05:50:01 PM (GMT+7)
Nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học 2009 - 2010 và lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các Hệ Đại học, Cao đẳng, trung cấp và Hoàn chỉnh đại học các khóa.

 

Thời gian: từ 7h30, ngày 21 tháng 11 năm 2009 ( thứ bảy ) tại Sảnh lớn và Hội trường 2

Một số việc sinh viên nhận bằng tốt nghiệp phải thực hiện:

1/ Đăng ký tham dự lễ và ký vào sổ cấp bằng tại P. Đào tạo: Thời gian đăng ký từ ngày 18/ 11/ 2009 đến ngày 20/ 11/ 2009

2/ Đăng ký thuê áo lễ tại Văn phòng khoa Điện - điện tử C.111

      Thời gian đăng ký thuê áo: từ ngày 18/ 11/ 2009 đến 15h ngày 20/ 11/ 2009

      Lệ phí: tiền thuê 35.000 đ/áo + tiến thế chân 300.000 đ/áo

     Thời gian trả áo: Chậm nhất là 15h, ngày 21/ 11/ 2009. Quá thời gian trên sẽ bị mất tiền thế chân.

VPK Điện - điện tử, ngày 11 tháng 11 năm 2009