Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách GVHD Đồ án môn học 2 - Hệ ĐH khóa 2018 và các khóa trước

Cập nhật 07/12/2021 - 03:11:54 PM (GMT+7)

    VPK thông báo đến sinh viên hệ Đại học khóa 2018 và các khóa trước, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách Giáo viên hướng dẫn Đồ án môn học 2, sinh viên Download Tại đây

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày 07/ 12/ 2021

- Thời gian kết thúc: Ngày 17/ 02/ 2022

VPK Điện - Điện tử, ngày 07/ 12/ 2021