Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

STU thông báo đăng ký môn học HK hè (2020 - 2021) & HK1 (2021 - 2022) và Bản điều chỉnh kế hoạch tổ chức lớp học kỳ hè (2020 - 2021).

Cập nhật 04/06/2021 - 01:28:09 AM (GMT+7)

Ngày 04/6/2021, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo đến toàn thể sinh viên v/v Đăng ký môn học học kỳ hè (2020 - 2021) & học kỳ 1 (2021 - 2022) và Bản điều chỉnh kế hoạch tổ chức lớp học kỳ hè (2020 - 2021), nội dung cụ thể như sau:

 

 

Xem chi tiết thông báo tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật