Đăng Ký Môn Học Theo Tín Chỉ

In
  • Đăng Ký Môn Học Theo Tín Chỉ

    THÔNG BÁO CHUNG & SỔ TAY SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

    1) Thông báo chung- Nội dung chi tiết2) Hướng dẫn quy trình đăng ký môn học trực tuyến- Nội dung hướng dẫn quy trình đăng ký (xem chi tiết)- Đăng ký môn học năm học 2018 - 2019 tổ chức trong học kỳ 2 (tại đây)3) Danh sách môn học...(19/12/2018) Chi tiết

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS