Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Sổ tay sinh viên học kỳ 2 (2021 - 2022)

Cập nhật 17/12/2021 - 02:03:43 PM (GMT+7)

1) Thông báo chung về đăng ký môn học

 • Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 (2021 - 2022) (ĐKMH online từ 20/12/2021 - 25/12/2021)  (xem chi tiết)

2) Tư vấn đăng ký môn học (online)

 • Sinh viên xem lịch tư vấn đăng ký môn học; ID & Pass buổi tư vấn trong tài khoản cá nhân trên Cổng TTĐT vào ngày 18/12/2021,  chọn mục "Xem TKB"  - Chọn học kỳ xem TKB ‘ Học kỳ 2 – Năm học 2021 – 2022’

3) Hướng dẫn đăng ký môn học online

 • Hướng dẫn các bước đăng ký môn học và điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến (xem Mục III và IV) (xem chi tiết)

4) Danh sách môn học tổ chức trong học 2 năm học 2021 - 2022 (xem vào ngày 18/12/2021)

 • Sinh viên xem danh sách môn học để đăng ký các môn tương đương, thay thế cho các môn học trong chương trình đào tạo khóa - ngành của sinh viên mà nay không tổ chức trong học kỳ này. Sinh viên đăng ký môn học mới để thay thế (xem chi tiết)
 • Hệ Đại học (Cập nhật ngày 12/01/2022)
 • Hệ Cao đẳng 

5) Học phí

 • Quyết định mức thu học phí tín chỉ năm học 2021 - 2022 của hệ chính quy các khóa từ khóa 2020 trở về trước (xem chi tiết)

6) Quy chế - Quy định

 • Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (xem chi tiết)
 • Quyết định 115-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 18/03/2009 v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (áp dụng cho cao đẳng chính quy, đại học chính quy từ khóa 2016 trở về trước và liên thông đại học từ khóa 2018 trở về trước) (xem chi tiết)
 • Quyết định 430-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 24/09/2020 v/v ban hành quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (áp dụng cho đại học hệ chính quy từ khóa 2017 và liên thông đại học từ khóa 2019) (xem chi tiết)
 • Quyết định 522-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/10/2020 v/v ban hành Quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập (thay thế cho Quyết định số 253-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/05/2009) (xem chi tiết)
   

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật