Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên các khoá năm học 2021-2022
(7.13.2022)
Thông báo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên các khoá năm học 2021-2022

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài...Chi tiết

Thông báo khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2020-2021
(7.6.2022)
Thông báo khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2020-2021

Căn cứ quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội cho sinh viên ban hành kèm quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017; Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên; Xét thành tích, kết quả tham...Chi tiết

Tình nguyện viên tại Cyberschool - Đợt tuyển quý 2 - Nhập nhà chung, bung chính mình
(3.28.2022)
Tình nguyện viên tại Cyberschool - Đợt tuyển quý 2 - Nhập nhà chung, bung chính mình

CyberSchool là giải pháp dành riêng cho nhà trường của CyberKid Vietnam - tổ chức xã hội đầu tiên tại Việt Nam bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Từ khi được ra mắt vào tháng 11/2020 cho đến...Chi tiết

Tuyển tình nguyện viên tham gia  tổ chức Cyberkid VietNam - Đồng hành cùng trẻ em trên không gian mạng
(3.15.2022)
Tuyển tình nguyện viên tham gia tổ chức Cyberkid VietNam - Đồng hành cùng trẻ em trên không gian mạng

CyberKid Vietnam là Doanh nghiệp Xã hội hoạt động không vì lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam bảo vệ và hỗ trợ Trẻ em trên không gian mạng với 100% ý tưởng của người Việt và do người Việt...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật