Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên đại học khoá 2020 năm học 2023-2024

Cập nhật 19/06/2024 - 02:48:17 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Nhà trường thông báo đến sinh viên hệ Đại học khóa 2020 (sinh viên năm cuối) việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội (CTXH) của sinh viên trong năm học 2023-2024 như sau:

1. Sinh viên xem danh sách tổng hợp ngày CTXH đã thực hiện tính đến ngày 01/06/2024 (đã cập nhật các hoạt động tại trường từ 01/10/2023 đến ngày 01/06/2024) tại:

- Danh sách tổng hợp bên dưới;

- Cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn/Công tác sinh viên/ Ngày CTXH

2. Cá nhân sinh viên đã tham gia hoạt động CTXH tại trường và có giấy xác nhận nhưng chưa tổng hợp hồ sơ trong những năm trước tiến hành tổng hợp và nộp trực tiếp về phòng CTSV.

- Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 28/06/2024.

3. Sinh viên theo dõi danh sách các hoạt động CTXH tại trường năm học 2023-2024 (Cập nhật từ Tháng 10-2023 đến Tháng 06-2024) tại link bên dưới:

https://drive.google.com/drive/folders/1FuGTJKRvUQhBdd0Yc1N2vGb0dT8D72qa?usp=sharing

Đề nghị BCN các Khoa triển khai đến CVHT các lớp để đôn đốc và nhắc nhở những sinh viên chưa hoàn thành, sắp xếp thời gian thực hiện ngày CTXH còn thiếu, kịp thời bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục ra trường dự kiến vào tháng 09/2024.

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGÀY CTXH KHOÁ D20 (Đã cập nhật các hoạt động tại trường đến ngày 01/06/2024)

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây

 

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật