Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo về việc tổng hợp kết quả thực hiện ngày công tác xã hội của sinh viên năm học 2022-2023

Cập nhật 16/10/2023 - 06:37:50 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội (CTXH) của Sinh viên thực hiện trong năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa Đại học 2020, 2021, 2022 như sau:

1. Sinh viên tổng hợp hồ sơ thực hiện hoạt động do các đơn vị trong trường tổ chức và có giấy xác nhận.

2. Các lớp tổng hợp hồ sơ theo mẫu chung gồm:

- Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH của từng sinh viên (mẫu 01-CTXH).

- Giấy xác nhận nội dung và số ngày CTXH của cá nhân sinh viên; Các loại minh chứng kèm theo, (nếu có).

- Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH theo lớp nộp văn bản (mẫu 02 – CTXH).

3. Tổng hợp và báo cáo các hoạt động diễn ra từ ngày 01/09/2022 đến ngày 01/10/2023.

4. Thời gian nộp hồ sơ tổng hợp: Từ ngày 16/10/2023 đến 17h00 ngày 03/11/2023 tại Phòng Công tác Sinh viên (phòng A406).

5. Những hồ sơ thực hiện ngoài trường, Nhà trường sẽ cập nhật và tổng hợp trong danh sáchtổng kết dựa theo công văn của địa phương sinh viên đã nộp tại Nhà trường.

- Các lớp trưởng, Bí thư nộp phiếu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022-2023 để được cộng ngày CTXH theo quy định.

- Đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập đôn đốc, nhắc nhở sinh viên các lớp thực hiện công tác này đúng theo quy định.

Các biểu mẫu văn bản tổng hợp:

- Mẫu phiếu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Ban cán sự lớp:

Sinh viên xem tại đây

- Các mẫu báo cáo tổng hợp:

Sinh viên xem tại đây

- Hướng dẫn tổng hợp hồ sơ CTXH:

Sinh viên xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật