Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả dự kiến tổng hợp ngày công tác xã hội của sinh viên khoá 2020 (Tính đến 30/06/2024)

Cập nhật 08/07/2024 - 06:02:23 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Phòng Công tác sinh viên (Phòng CTSV) đã tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội của sinh viên khoá 2020 tính đến ngày 30/06/2024. Phòng CTSV thông báo kết quả dự kiến như sau:

1. Sinh viên xem danh sách tổng hợp kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội sinh viên đã thực hiện khoá 2020 (Tổng hợp tính đến ngày 30/06/2024, trong đó đã cập nhật các hoạt động thực hiện tại trường và ngoài trường các hồ sơ nộp đến ngày 30/06/2024) tại danh sách bên dưới hoặc tại: 

- Cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn/Công tác sinh viên/ Ngày CTXH

2. Sinh viên tra cứu các hoạt động do các đơn vị trong trường thực hiện tại link bên dưới. Đối với những hoạt động ngoài trường và tổng hợp bằng giấy xác nhận đã được tổng hợp vào danh sách tổng kết: https://bit.ly/DANH_SACH_TONG_HOP_HOAT_DONG_20232024

3. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc về ngày CTXH, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV – Phòng A406 từ ngày 10/07/2024 đến 17h00 ngày 17/07/2024.

DANH SÁCH TỔNG HỢP DỰ KIẾN NGÀY CTXH:

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật