Mã Trường

Mã Trường
photo-351

Ba công khai

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2016-2017.

Cập nhật 25/12/2017 - 09:00:37 AM (GMT+7)

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở Giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin báo cáo tóm tắt một số nội dung chính về thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017 như sau:

 

Đính kèm Báo cáo