Mã Trường

Mã Trường
photo-276

Ba công khai

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012.

Cập nhật 02/12/2011 - 09:12:16 AM (GMT+7)

Thực hiện công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2011 -2012.

Nay Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn thông báo về việc công khai cam kết chất lượng đào tạo như sau:

 

 

(Nguồn phòng Đào Tạo STU)