Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023 và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022.

Cập nhật 23/03/2022 - 09:03:08 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 329/SKHCN-QLKH và thông báo số 268/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023 và về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022, gồm các nội dung như sau:

   1. Các định hướng xây dựng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trong các lĩnh vực sau:
      - Lĩnh vực nông nghiệp.
      - Lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.
      - Lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, du lịch.
      - Lĩnh vực khoa học y dược.
      - Lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
  2. Các danh mục đề tài nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022:
      - Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ xông, sấy mủ tờ cao su RSS có cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mủ tờ đem lại hiệu quả kinh tế và môi trường.
      - Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật chế biến một số sản phẩm (nước giải khát, đồ uống lên men, sấy dẻo, bột dinh dưỡng hoà tan, sinh tố đóng chai, mứt vỏ thanh long, chất màu thực phẩm vỏ thanh long,…) từ quả thanh long tỉnh Bình Thuận.
      - Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954 – 1975.
      -  Xây dựng mô hình quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể cho 10 sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận.
      - Ứng dụng công nghệ sản xuất nha đam định hướng hữu cơ theo liên kết chuỗi trên vùng đất cát ven biển Bình Thuận.
      - Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng từ phế phẩm thuỷ hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
      -  Xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả bảo quản lạnh cho sản phẩm trên tàu cá cỡ nhỏ và tàu cá đánh bắt xa bờ mang lại hiệu quả kinh tế.
      -  Phục tráng giống lúa Mẹ và xây dựng mô hình canh tác hữu cơ theo chuỗi giá trị tại các xã miền núi tỉnh Bình Thuận.
      -  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm gìn giữ, tôn tạo và phát huy thắng cảnh Bàu Trắng góp phần phát triển du lịch bền vững.
      -  Nghiên cứu xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận.
      -  Xây dựng mô hình du lịch kết hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
  Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, giảng viên có quan tâm đăng ký tham gia. Hồ sơ đăng ký và nội dung chi tiết vui lòng xem tại thông báo số 329/SKHCN-QLKH và thông báo số 268/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước 17h00 ngày 20/04/2022.