Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về thực hiện luận văn tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 của khóa 2020 và các khóa trước

Cập nhật 29/03/2024 - 04:16:59 PM (GMT+7)

Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên (SV) hệ đại học khóa 2020 và SV các khóa trước về thực hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) đợt 1/2024 ngành Điện - Điện tử và Điện tử - Viễn thông như sau:

1.  Danh sách giảng viên hướng dẫn (GVHD): Sinh viên xem tại đây

2.  Thông tin liên hệ GVHD: Sinh viên xem tại đây

3.  Lịch trình thực hiện LVTN: Sinh viên xem tại đây

4.  Một số biểu mẫu:

4.1.  Biểu mẫu đề cương LVTN:

-  Quy định về hình thức trình bày đề cương LVTN: Sinh viên xem tại đây.

-  Mẫu bìa đề cương LVTN: Sinh viên xem tại đây.

-  Mẫu nhiệm vụ bài thi tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây.

4.2.  Biểu mẫu cuốn LVTN (áp dụng cho cuốn LVTN bìa cứng và bìa mạ vàng):

-  Quy định về hình thức trình bày LVTN: Sinh viên xem tại đây.

-  Mẫu bìa LVTN: Sinh viên xem tại đây.

Lưu ý:

- SV cần đăng ký làm LVTN tại Phòng Đào tạo.

-  SV bắt đầu liên hệ GVHD từ ngày 01/04/2024 theo thông tin liên hệ GVHD.

-  SV chưa có tên trong danh sách làm bài thi tốt nghiệp, đề nghị SV liên hệ văn phòng khoa.

-  SV khóa cũ đăng ký làm LVTN tại Phòng Đào tạo.

- SV nộp đề cương LVTN và tham gia hội đồng báo cáo đề cương theo thời gian quy định.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật