Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

DS Giáo viên Phản biện LVTN_Đợt 1_2023

Cập nhật 25/07/2023 - 10:07:35 AM (GMT+7)

         VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2019, Liên thông ĐH khóa 2021 ( và SV các khóa trước )ngành Điện - điện tử và Điện tử Viễn thông danh sách Giáo viên phản biện LVTN.

- Danh sách Giáo viên Phản biện: Sinh viên download Tại đây.

- Thông tin liên hệ GVPB LVTN: Sinh viên download Tại đây.
Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp Giáo viên phản biện từ ngày 27/ 07/ 2023 đến ngày 31/ 07/ 2023 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.

VPK DDT, ngày 24 tháng 07 năm 2023


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật