Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách GVHD Đồ án môn học 2 - các khóa trước

Cập nhật 08/03/2023 - 10:48:52 AM (GMT+7)

      VPK thông báo đến sinh viên hệ các khóa trước, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách Giáo viên hướng dẫn Đồ án môn học 2. SV Download Tại đây

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu: Từ tuần lễ ngày 06/ 03/ 2023

- Thời gian kết thúc: Ngày 24/ 05/ 2023


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật