Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2019 (và các khóa trước)_hệ Đại học

Cập nhật 20/03/2023 - 12:01:41 PM (GMT+7)

      Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên hệ Đại học Khóa 2019 (và SV các khóa trước) đã đăng ký Thực tập tốt nghiệp, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông  Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp  như sau:

  - Danh sách GVHD: Sinh viên download Tại đây.

  - Lịch trình TTTN: Sinh viên download Tại đây.

  - Thông tin liên hệ GVHD: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Thời gian SV gặp GVHD bắt đầu từ ngày 20/ 03/ 2023

- Thời gian SV bắt đầu thực tập bắt đầu từ ngày 27/ 03/ 2023 đến hết ngày 23/ 04/ 2023 ( 04 tuần ).

- SV liên hệ VPK để nhận Giấy giới thiệu gửi đơn vị thực tập vào 15h30, ngày 22/ 03/ 2023 ( thứ tư ).

VPK DDT, ngày 20tháng 03 năm 2023


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật