Mã Trường

Mã Trường

Bản tin - Sự kiện

Thông báo v/v tổ chức chương trình “Tuần lễ tuyển dụng trực tuyến 2021” dành cho sinh viên

Cập nhật 16/12/2021 - 10:01:23 AM (GMT+7)

       Chương trình tuyển dụng trực tuyến cho sinh viên từ ngày 27/12 đến 31/12/2021
    Các thông tin tuyển dụng sẽ được đăng trên Website: stu.edu.vn & Fanpage Thông Tin Tuyển Dụng_P.CTSV_STU

Thời gian và địa điểm
     Thời gian:  Từ ngày 27/12 đến ngày 31/12/2021.
    Địa điểm: Trực tuyến trên Fanpage Thông Tin Tuyển Dụng_P.CTSV_STU và Fanpage Phòng Công tác Sinh viên – ĐH Công nghệ Sài Gòn.
Đối tượng sinh viên
     Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoá 2017.
     Sinh viên năm cuối khoá 2018
     Sinh viên cần việc làm part-time.
Các hoạt động chính

     Chương trình tuyển dụng trực tuyến cho Sinh viên từ ngày 27/12 đến 31/12/2021:

  Các thông tin tuyển dụng sẽ được đăng trên Website: stu.edu.vn & Fanpage Thông Tin Tuyển Dụng_P.CTSV_STU

     Sinh viên nộp hồ sơ online và xem thông tin tuyển dụng tại link: 

     https://bit.ly/TONG_HOP_THONG_TIN_TUYEN_DUNG_TRUC_TUYEN_2021
     Webinar “Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn” 
     Thời gian tổ chức dự kiến: 8h45 - 11h00 ngày 28/12/2021.
     Đối tượng: Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, Sinh viên khoá 2018.
     Sinh viên đăng ký tại link: 
https://bit.ly/PHIEU_DANG_KY_THAM_GIA_LOP_KY_NANG
Quyền lợi
     Sinh viên đăng ký và tham gia lớp kỹ năng sẽ được cộng 3 điểm rèn luyện.
Hồ sơ xin việc
     Đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp: cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin việc online (bản scan file pdf) bao gồm: CV xin việc, Bảng điểm có xác nhận của Nhà trường, giấy chứng nhận tốt nghiệp (nếu có).
     Đối với sinh viên làm việc part-time: cần chuẩn bị 1 bộ CV hoặc đăng ký tại link ứng tuyển online của các doanh nghiệp.


Tin Nổi Bật