Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh

Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy tập trung - Đợt 1 (15/03/2021 ÷ 02/07/2021)

Cập nhật 02/07/2021 - 12:54:03 AM (GMT+7)
  • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy tập trung - Đợt 1 (15/03/2021 ÷ 02/07/2021) (xem chi tiết)
  • Tra cứu kết quả xét tuyển đại học (tại đây)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật