Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Sổ tay sinh viên đăng ký môn học học kỳ hè (2020 - 2021) và học kỳ 1 (2021 - 2022)

Cập nhật 27/05/2021 - 07:03:20 AM (GMT+7)

1) Thông báo chung về đăng ký môn học

 • Thông báo đăng ký môn học học kỳ hè (2020 - 2021) và học kỳ 1 (2021 - 2022)_Cập nhật ngày 10/06/2021 (xem chi tiết)
 • Thông báo đăng ký môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2020 - 2021_Cập nhật ngày 04/06/2021 (xem chi tiết)
 • Thông báo hiệu chỉnh Biểu đồ giảng dạy và học tập năm học 2020 - 2021 (xem chi tiết)
  Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 kể từ thứ Hai, ngày 14/06/2021 vì lý do dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp (xem chi tiết)
 • Thông báo về việc Phòng Đào tạo trả kết quả đăng ký môn học học kỳ hè (2020 - 2021). Sinh viên điều chỉnh đăng ký môn học học kỳ hè (2020 - 2021) trên Cổng thông tin đào tạo - Điều chỉnh online (xem chi tiết)

2) Tư vấn và đăng ký môn học

 • Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn đăng ký môn học
 • Hướng dẫn các bước đăng ký môn học và điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến (xem Mục III và IV) (xem chi tiết)

3) Danh sách môn học tổ chức đăng ký trong học kỳ hè năm học 2020 - 2021_Cập nhật ngày 08/06/2021

 • Danh sách môn học tổ chức dành cho sinh viên Đại học đăng ký (xem chi tiết)
 • Danh sách môn học tổ chức dành cho sinh viên Cao đẳng đăng ký (xem chi tiết)

4) Danh sách môn học tổ chức trong học 1 năm học 2021 - 2022

5) Học phí

 • Thông báo học phí tín chỉ học kỳ hè năm học 2020 - 2021 của các khóa chính quy đại học và cao đẳng (xem chi tiết)
 • Quyết định mức thu học phí tín chỉ năm học 2021 - 2022 của hệ chính quy các khóa từ khóa 2020 trở về trước (xem chi tiết)

6) Quy chế - Quy định

 • Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (xem chi tiết)
 • Quyết định 115-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 18/03/2009 v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (áp dụng cho cao đẳng chính quy, đại học chính quy từ khóa 2016 trở về trước và liên thông đại học từ khóa 2018 trở về trước) (xem chi tiết)
 • Quyết định 430-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 24/09/2020 v/v ban hành quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (áp dụng cho đại học hệ chính quy từ khóa 2017 và liên thông đại học từ khóa 2019) (xem chi tiết)
 • Quyết định 522-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/10/2020 v/v ban hành Quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập (thay thế cho Quyết định số 253-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/05/2009) (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật