Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

Thông báo triển khai giảng dạy trực tuyến các lớp - môn học lý thuyết trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 kể từ Thứ hai, ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Cập nhật 07/05/2021 - 11:50:42 AM (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP.HCM (UBND TP.HCM) tại Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 về việc tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn TP.HCM, ngày 07/5/2021, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo về việc triển khai giảng dạy trực tuyến các lớp - môn học lý thuyết trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 kể từ Thứ hai, ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới. Nội dung cụ thể như sau:

 

 

Xem chi tiết Thông báo tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật