Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

THÔNG BÁO V/v Đề xuất gương điển hình tiên tiến cho Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" của ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025

Cập nhật 04/03/2021 - 02:26:16 AM (GMT+7)

Thực hiện chương trình đề xuất gương điển hình tiên tiến cho Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" của ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai chương trình thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nghiên cứu. Từ đó phát hiện ra những gương điển hình, có tính lan tỏa, nhân rộng, tạo hạt nhân để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nhà trường.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật