Mã Trường

Mã Trường

Giới thiệu khoa

Kiểm định trực tuyến Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thực phẩm của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
(11.11.2020)
Kiểm định trực tuyến Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thực phẩm của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Từ ngày 12 – 16/10/2020, Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN - Asean University Network) thực hiện đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA đối với chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thực...Chi tiết

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm
(5.25.2019)
Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

Khoa Công nghệ Thực phẩm (CNTP) là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của trường đại học Công nghệ Sài Gòn, là nơi đào tạo nhân lực kỹ thuật cao hàng đầu cả nước. Đặc biệt, chương...Chi tiết


Tin Nổi Bật