Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải”

Cập nhật 02/10/2023 - 06:47:07 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 1645/TB-ĐHGTVT-PH.HCM của Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu TP.HCM về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải” từ ngày 18 – 20/12/2023 tại Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu TP.HCM.

    Mục đích của Hội thảo là tạo nền tảng cho các nhà khoa học trong nước và Quốc tế trình bày và chia sẻ các nghiên cứu khoa học liên quan, từ đó thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi giữa các nhà khoa học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, các thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:
     1. Chủ đề Hội thảo.
     -  Xu hướng mới trong kỹ thuật công trình giao thông nhằm phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải.
     -  Xu hướng mới trong kỹ thuật cơ khí nhằm phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải.
     -  Xu hướng mới trong quy hoạch đô thị và giao thông nhằm phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải.
     -  Xu hướng mới trong quản lý kinh tế nhằm phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải.
     -  Ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đến lĩnh vực Giao thông Vận tải.
     -  Vật liệu tái chế và vật liệu tiên tiến.
     -  Kỹ thuật công trình biển bền vững.
     -  Kỹ thuật địa chất bền vững.
     -  Kỹ thuật môi trường và tài nguyên nước.
     -  Hệ thống thông tin địa lý.
     -  Trí tuệ nhân tạo.
     -  Giám sát sức khỏe kết cấu.
     -  Kỹ thuật kết cấu bền vững.
     -  Các chủ đề khác.
    2.  Kế hoạch đăng ký tham dự, gửi báo cáo toàn văn.
     -  Đại biểu đăng ký tham dự gửi bản tóm tắt, Ban tổ chức sẽ gửi thông báo chấp nhận tóm tắt: 10/10/2023.
     -  Tác giả gửi báo cáo toàn văn trước ngày 15/10/2023.
     -  Ban tổ chức sẽ gửi thông báo chấp nhận báo cáo toàn văn qua mail: từ ngày 15 – 30/11/2023.
     -  Hình thức gửi bài: theo hướng dẫn trên website của Hội thảo hoặc truy cập theo đường link: https://cmt3.research.microsoft.com/SDCAT2023 
     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thông báo số 1645/TB-ĐHGTVT-PH.HCM của Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu TP.HCM (đính kèm).