Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký tham gia Giải thưởng sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 2022 - AI Awards 2022.

Cập nhật 22/07/2022 - 05:00:03 PM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 103/VNE ngày 15/07/2022 của Bộ Khoa học và Công Nghệ, Báo VnExpress về việc tham gia Giải thưởng AI Awards 2022.

     AI Awards 2022 là sân chơi cho mọi tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhóm nghiên cứu tại các viện, trường có giải pháp, sản phẩm phù hợp tiêu chí chương trình, được giới thiệu trong năm 2021 – 2022 tại thị trường Việt Nam, hướng tới thay đổi cuộc sống con người từ mức độ cơ bản đến toàn diện; có tính sáng tạo độc đáo trong việc ứng dụng AI, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.
     Thông tin về việc đăng ký tham dự Giải thưởng như sau:
     - Thời gian nhận đề cử sản phẩm/ giải pháp/ nền tảng tham gia: ngày 06/07/2022.
     - Thời gian đóng cổng đăng ký: ngày 27/07/2022.
     - Bình chọn Online: 01/08/2022 – 20/08/2022.
     - Ban Giám khảo đánh giá và chọn Top 5: 15/08/2022 – 30/08/2022.
     - Lễ trao giải AI Awards 2022: 15/9/2022.
      Hình thức nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ dự thi online qua Website của cuộc thi: http://vnexpress.net/giai-binh-chon-san-pham-tri-tue-nhan-tao-2022-nhan-ho-so-4484063.html. 
      Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại công văn số 103/VNE ngày 15/07/2022 của Bộ Khoa học và Công Nghệ, Báo VnExpress (đính kèm).
 

Các Nội Dung Liên Quan