Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Cập nhật 19/01/2022 - 08:43:24 AM (GMT+7)

     Căn cứ thông báo số 02/TB-KHCN ngày 06/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023, với các định hướng xây dựng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trong các lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp.
2. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.
3. Lĩnh vực khoa học y, dược.
4. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Mẫu đề xuất nhiệm vụ và nội dung chi tiết vui lòng xem tại thông báo số 02/TB-KHCN ngày 06/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước 17h00 ngày 21/03/2022.
 

Các Nội Dung Liên Quan