Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023.

Cập nhật 22/12/2021 - 10:39:00 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 1516/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 - 2023, với các hướng đề xuất như sau:

-    Tiềm năng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững cho các vùng sinh thái đặc thù của tỉnh An Giang.
-    Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh An Giang.
-    Nghiên cứu sản xuất giống chất lượng cao phục vụ chương trình xây dựng thương hiệu rau màu và cây ăn trái tỉnh An Giang.
-    Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng, kết hợp chế biến đa dạng hoá sản phẩm và phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh An Giang như: lúa – nếp, rau màu, nấm, dược liệu, cây ăn quả; heo, bò; trứng gia cầm; cá tra, cá lóc, tôm càng xanh toàn đực,…
-    Ứng dụng các thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 nâng cao năng lực quản lý, sản xuất và minh bạch sản phẩm hàng hoá tỉnh An Giang.
-    Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
-    Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong tổ chức giảng dạy, tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
-    Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của các tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang.
-    Nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, định hướng xây dựng và phát triển công nghiệp nông thôn gắn kết với công nghiệp tập trung và phát triển du lịch.
         Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên có quan tâm đăng ký tham gia. Mẫu đề xuất nhiệm vụ và nội dung chi tiết vui lòng xem tại thông báo số 1516/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (đính kèm)
         Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng QLKH&SĐH trước 17h00 ngày 17/02/2022 để phòng tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng và thực hiện các thủ tục đăng ký theo đúng quy định.
 

Các Nội Dung Liên Quan