Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021

Cập nhật 10/06/2021 - 03:36:55 PM (GMT+7)

Ngày 04/2/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 511/BGDĐT-KHCNMT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021, trong đó thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét tặng Giải thưởng đến 17g00 ngày 30/6/2021.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở GDĐH đến 17g00 ngày 30/8/2021.
Trân trọng ./.
Công văn đính kèm

Các Nội Dung Liên Quan